حریم خصوصی در آقای چسب

آقای چسب ضمن احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است. برای خرید و یا ثبت نظر یا استفاده از برخی امکانات سایت اطاعاتی را از کاربران درخواست می کند که بتواند خدمات مطمئن و امنی برای کاربران ارائه دهد.

کلیه فعالیت های آقای چسب طبق قوانین تجارت الکترونیک ایرانی صورت میگیرد.مشتری می توانند نام و آدرس و شماره موبایل شخص دیگری را در سفارش ثبت کند و آقای چسب فقط برای ارسال از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.

آقای چسب با همه توان تلاش می کند اطلاعات حریم شخصی کاربران را حفظ کند و امیدوار است که کاربران آقای چسب خریدی راحت ، سریع و امنی را تجربه کرده باشند.