شیوه پرداخت

در آقای چسب پرداخت هزینه سفارشات به دو روش پرداخت آنلاین و پرداخت به شماره حساب یا شماره کارت می باشد.

پرداخت آنلاین

بعد از پرداخت آنلاین موفق سفارش شما ثبت قطعی میشود و نیازی به اطلاع دادن آن نیست و سفارش ما به صورت خودکار وارد مرحله آماده سازی و ارسال می شود.

واریز به حساب

در روش واریز به حساب، شما میتوانید هزینه سفارش را به شماره حساب یا شماره کارت درج شده در مرحله نهایی سفارش پرداخت کنید. بعد از پرداخت در قسمت کاربری قسمت ثبت اطلاعات پرداخت کد پیگیری پرداخت خود را ثبت کنید تا سفارش شما وارد مرحله ارسال شود.